ქარხნის ტური

Assembly workshop

ასამბლეის სახელოსნო

Automatic painting workshop

ავტომატური ფერწერის სახელოსნო

Automatic polishing workshop

ავტომატური გასაპრიალებელი სახელოსნო

CNC machining center

CNC დამუშავების ცენტრი

Testing Center

ავტომატური გასაპრიალებელი სახელოსნო

Products Center

პროდუქტების ცენტრი